Komunikat możesz odsłuchać w audio. Kliknij tutaj.
BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT!

Nim przejdziesz do studiowania moich przekazów proszę przeczytaj poniższy bardzo ważny komunikat!
Szukam metody przed zagładą naszej cywilizacji, która zaczęła się od pandemii wirusa, a może skończyć się trzecią wojną światową. Pomyślałem, że skoro nie reagują na moje przesłania ci co nazywają się chrześcijanami, Żydzi ani inne religie, spróbujmy uzmysłowić Muzułmanom o ich zwiedzonej religii. Oni w dużym stopniu zablokowali spełnienie planów naszego Stwórcy, który chce ocalić świat i naszą cywilizację. Jeśliby oni znaleźli w Osobie Jezusa Chrystusa naszego Stwórcę odblokowaliby zaporę jaką antychryst postawił przed światem, by go zniszczyć.
Jeśli chcesz, by pandemia wirusa i inne kataklizmy nie zniszczyły wszelkich ciał i całej naszej Ziemi przeczytaj ten ważny komunikat do końca. Największym problemem stała się religia islamska, która zablokowała stworzenie wiecznego życia na Ziemi. Na świecie kończą się surowce potrzebne do życia. Klimat ulega niekorzystnym zmianom i ciągle prześladuje nas atak antychrysta, który dąży do spowodowania trzeciej wojny światowej.
Proszę nie bierz mnie za Muzułmanina! Muzułmanie jak inni wyznawcy fałszywych religii i sekt zablokowali zrozumienie planów naszego Stwórcy, który objawił się w ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Objawił się wraz ze swoim Synem Jednorodzonym, by doświadczyć śmierci i zmartwychwstania ciała Syna Człowieczego, które po przemianie uzyskało Wieczne Życie! Ciało Chrystusa stało się wzorem przyszłych ciał wiecznie żyjących.
Jedyna nadzieja jest w Muzułmanach, którzy być może zrozumieją, że zostali religijnie zwiedzeni i nie wiedzą jak nieomal wszyscy na całym świecie kim naprawdę jest nasz Stwórca. Ich nawrócenie spowoduje skorygowanie wiary do naszego Stwórcy, bez żadnej religii i żadnego kościoła. Ludzkość dostrzeże w Ewangelii Jana w Nowym Testamencie ukrytą Prawdę, że świat ukrzyżował swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna!
Wystarczy że skorzystasz z moich materiałów lub sam przetłumaczysz w Google na język arabski swoje listy informujące Muzułmanów o fatalnej przyszłości Ziemi na której kończy się nasza egzystencja.
Powiadom ich, że istnieje Wieczne Życie jakie oferuje nam Stwórca w ciałach podobnych do Chrystusa, które nie potrzebuje pożywienia i jest wiecznie szczęśliwe. Wieczne ciała nie są wrażliwe na zimno ani gorąco. Odporne są na wszelkie wirusy i bakterie. Posiadają możliwość błyskawicznego przemieszczania się na inne planety z olbrzymią odpornością na jakiekolwiek wypadki i zranienia. Nikt nie może ich zabić lub uszkodzić!
Czytaj moje przesłania, a zrozumiesz wszystko!
Jeśli ktoś ma pomysł jak powiadomić watykańskiego papieża o zagrożeniu naszej cywilizacji prosząc go, by ujawnił, że Watykan stworzył islamską religie niech niezwłocznie to uczyni. Mam przeczucie że na Ziemię szykują się nowe kataklizmy. Dwanaście lat temu przeczułem pandemię okrutnego wirusa i spełniło się. Opisałem to na moich stronach internetowych i jest tam do dzisiaj pod linkiem Religijne Przestępstwa! Nie lekceważcie moich przeczuć i działajcie, by była przywrócona szansa ocalenie naszej Ziemi i cywilizacji przed zagładą!
Dopóki ludzkość nie dostrzeże w Jezusie Chrystusie swojego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, którzy są Zbawicielami świata, antychryst, syn zatracenia będzie ciągle czuł się panem życia i śmierci dążąc do całkowitej zagłady ludzkości!
___________________________________

Przez moje przekazy sięgające dalekiej przeszłości aż do objawienia naszego Stwórcy w Jezusie Chrystusie starałem się zjednoczyć wszystkich, którzy mienią się chrześcijanami! Straciłem nadzieję na ich zjednoczenie, ponieważ oni wyznają fałszywie żydowskiego Jahwe, że jest ojcem Jezusa Chrystusa co jest absolutnym kłamstwem!
Przez przeszło trzydzieści lat starałem się dotrzeć do umysłów Polaków, aby ktokolwiek z nich wsparł mnie duchowo. Żadnych wsparć finansowych się nie domagałem! Stwórca zapewnił mi i moją rodzinę wszystkimi środkami potrzebnymi do życia. Niestety ani jedna osoba z narodu polskiego nie zechciała mi pomóc, by doprowadzić zwycięstwo naszego Najświętszego Jedynego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna do końca!
Świat jest manipulowany politycznie przez antychrysta, szczególnie w Polsce. Dzieje się tak by odwrócić uwagę ludzkości od poszukiwania prawdy o swoim Stwórcy. Wtedy antychryst znienacka zada światu śmiertelny cios!
Zwracam się do osób świeckich, które zareagują na mój apel, by przyłączyli się do ratowania naszej cywilizacji i naszej planety, której grozi kompletna zagłada. Ci którzy nazywają się chrześcijanami nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie swojego Stwórcy. Muzułmanie zaś poprzez ich zakłamaną religie spowodowali zablokowanie wykonania planu naszego Stwórcy, który dążył i dąży do zbawienia świata przed całkowitą zagładą! Antychryst pokazał przez pandemie koronawirusa, że za wszelką cenę chce zniszczyć życie na świecie. Jest to początek jego ataków, gdyż szykuje następne włącznie z trzecią wojną światową. Zagłada ludzkich ciał zniszczy plan naszego Stwórcy, który prze swoje poświęcenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie pokazał światu, że ma dla nas nowe wiecznie żyjące ciała. Każdy kto zrozumie przesłanie naszego Stwórcy  może otrzymać Życie Wieczne poprzez przemianę obecnego swojego ludzkiego ciała. Chodzi o to, by nasza Duchowa Świadomość czyli Dusza doznała oczyszczenia przez nasze ciało, które uszlachetnił nam Stwórca. Jeśli będą stracone wszelkie ludzkie ciała nie będzie szansy, by doznały przemiany na system wiecznego życia.
W moich materiałach poznasz na czym polega system zbawienia świata przez naszego Stwórcę.
Obecnie szansą na uratowanie świata przed zagładą są Muzułmanie, którzy przez nieszczęśliwe kombinacje Watykanu weszli na drogę zakłamanej religii. W ten sposób zniszczyli plan zbawienia świata przez naszego Stwórcę.
Na stronach arabskich przygotowałem przesłania do narodów muzułmańskich, by zorientowali się, że obecnie od nich zależy przyszłość świata i naszego zbawienia. Na tych co mienią się chrześcijanami nie ma co liczyć. Skostnieli w swych kłamstwach podobnie jak Żydzi, którzy nie zdając sobie sprawy ukrzyżowali wraz z Rzymianami swojego Stwórcę!
Serdecznie proszę ludzi dobrej woli, by rozsyłali wszelkie moje przekazy w języku arabskim do Muzułmanów. Może nastąpi cud i zrozumieją oni swoją sytuację i pomogą Stwórcy dokończyć Jego dzieło!


Od trzydziestu lat staram się uczulić Polaków przez moje przekazy, że stali się podmiotem ataków zakamuflowanego zwyrodniałego diabła, który pod płaszczykiem religii chce zniesławić Polskę i Polaków. W rezultacie tych podstępnych działań wcześniej czy później Polska przestanie istnieć! Naród polski przez kościół katolicki i zwyrodniałych polityków został podzielony między sobą aby wprowadzić okropny chaos. Zrobił to w doskonały sposób diabelski zwyrodnialec, aby nikt nie mógł się zorientować w jakim tragicznym jest położeniu! Zwyrodniały diabelski Mojżesz oskarża Polaków, że nie mają chrztu i prawie cały naród nie uczestniczy w przymierzu ze swoim Stwórcą przez komunię spożywając symbolicznie chleb i wino jako upamiętnienie ukrzyżowanego ciała Syna Człowieczego i przelania krwi za nasze Zbawienie przez naszego Stwórcę i Jego Umiłowanego, Jednorodzonego Syna.
Ogólnie cały świat jest pogrążony w chaosie po to, by nie zrozumiano, że w Ciele Syna Człowieczego przybyli na naszą planetę w postaci Duchowej, Ojciec Stworzyciel i Jego Syn Jednorodzony. Poświęcili się po to, by uwolnić Duchowe Świadomości, które zwyrodnialcy uwięzili w ludzkich ciałach.
Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn przybyli w Ciele Syna Człowieczego, by Zbawić świat i jego mieszkańców, a świat i zwyrodnialcy ukrzyżowali ich!
Nikt nie rozumie, że wszyscy jesteśmy osobami Duchowymi, które mają życie wieczne i zamieszkują w zwierzęcych ludzkich ciałach, których początki ewaluacji pochodzą ze zwyrodniałych zwierząt, które przez ewaluacje wyhodowali zwyrodniałe bestie!
Obecnie żyjemy w czasach, że można się spodziewać zbliżenia się finału sądu ostatecznego. Wirus jaki atakuje świat może tylko być ostrzeżeniem, a być może wyniszczy ogromną część ludzkości. Módlmy się, aby w ten sposób nie stał się koniec Świata, który i tak jest nieuchronny dla ziemskiej planety!
Diabelski zwyrodnialec w dzień i w nocy nieustannie oskarża nas przed Stwórcą w bardzo przemyślny sposób. Mówiąc: Zobacz Stwórco! W jaki genialny sposób ich ogłupiłem i oszukałem! Tak mówi diabeł. Postawiłem w kościele katolickim swoich zwyrodnialców, którzy powiedzieli rozwodnikom, byłym komunistom i innym, że nie udzielą im rozgrzeszenia przez co mają ekskomunikę! Nie mogą przystępować do komunii!
Mało tego ich komunia jest w postaci bardzo oszczędnego płatka a nie kawałka chleba, a na kroplę wina ich nie stać, bo są złodziejami i chciwcami. Wszystkie biedniejsze sekty chrześcijańskie stosują w pełni przymierze poprzez chleb i wino i jakoś dają sobie radę!
Tak mówi diabeł! Ci byli wyznawcy katolicyzmu, ze swej głupoty uwierzyli moim zwyrodnialcom i oczywiście mnie, diabelskiemu zwyrodnialcowi przez co ja ich oskarżam, że dali się w prosty dziecinny sposób ogłupić! Nie rozpatrzyli w swoich Świadomościach, które im Oświeciłeś, że przecież nie mają w żadnym piśmie religijnym napisane że rozwodnikom i niektórym nie wolno czynić przymierza ze swoim Stwórcą na pamiątkę ukrzyżowania przez spożywania wina jako symbolu krwi i chleba jako symbolu umęczonego ciała w który przebywałeś razem że swoim Umiłowanym Jednorodzonym Synem. Wszyscy mogą czynić przymierze przez komunię nawet jeśli sami mieszkają w swoich mieszkaniach! Nigdzie nie napisano, że ktoś może zabronić czynić przymierze z Tobą ani z Twoim Umiłowanym Synem! Tak mówi diabeł! Ja zwyrodnialec jestem cudem wszechświata bo udało mi się zwieść głupków jak to się mówi według nich, przysłowiowo nabić w butelkę!
Tak mówi diabeł! Zobacz Stwórco! Przez Biblie w Objawieniu Jana, Apokalipsę, ja ich zwyrodnialec, ukazałem im największe moje oszustwo we wszechświecie. Dałem im dziesięć przykazań które pierwsze mówi, że nie wolno się kłaniać do żadnych obrazów i jakichkolwiek dewocjonalia, szczególnie do fałszywej czarnej madonny, a oni idą do czarnej madonny czasami na kolanach!
Tak mówi diabeł! Czyż nie jestem mądrzejszy od nich wszystkich, tak chlubię się jako najbardziej zwyrodniały diabeł. Zobacz! Jak łatwo, ja ich diabeł, oszukuję ich we wszystkim i Ty Stwórco pozwalasz na to! Mało tego! Ja zwyrodnialec najwyższej klasy głupoty i kłamstwa spowodowałem, że chrzczą małe dzieci nie biorąc pod uwagę że w Biblii jest napisane, że jeśli uwierzysz i ochrzcisz się będziesz zbawiony. Przecież jest logiczne, że małe dziecko nie jest w stanie w cokolwiek uwierzyć, więc chrzest jest moim diabelskim doskonałym oszustwem!
Zobacz! Ja największy zwyrodniały diabelski oszust wszechświata, ładnie ich załatwiłem!
Stwórca i jego Umiłowany Syn są miłosierni i przebaczają nam za każdą naszą głupotę, gdyż wiedzą, że zwyrodnialec jest przebiegły i bezlitosny.
Problem jest w tym, że zwyrodnialec ciągle jest władcą tego świata i władcą zwyrodniałego życia i śmierci które on stworzył.
Więc sprzeciwmy się zwyrodnialcowi i przystąpmy do komunii w naszych domach by nastąpiło przymierze między Stwórcą i nami. Przeprośmy naszego Stwórcę za to, że daliśmy się nabrać zwyrodniałemu diabelskiemu Mojżeszowi myśląc, że zbawienie jest dla nas zamknięte!
Nie pozwólmy sobie wmówić, że ktokolwiek może nam zabronić wierzyć w naszego Stwórcę, Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, którzy razem tworzą Jedność i cudowny Plan naszego Zbawienia.
Weźmy Chrzest Wodny, spożywajmy komunię sami lub w jakiejkolwiek sekcie chrześcijańskiej. Czyńmy tak według słów Jezusa Chrystusa!
Róbmy wszystko naprzeciw zwyrodniałemu diabelskiemu Mojżeszowi i jego wszystkim jego  zwyrodniały aniołom!
Wykonujmy wszystko co zalecił nam Stwórca Jego Syn poprzez Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa!
Nadchodzi czas objawienia się antychrysta! Być może uznacie moje podejrzenia za bardzo głupie i śmieszne! Poprzednio myślałem, że antychryst objawi się w fałszywym Jezusie a nawet w diabelskim Mojżeszu.
Myślę że diabelski zwyrodnialec jest jeszcze bardziej sprytny i objawi się w postaci, fałszywej matce boskiej. To dokładnie, by pasowało do obrazu czarnej madonny i wiele innych jemu podobnych, by nabrał mocy doskonałego oszustwa zwiedzenia!
W Objawieniu Apokalipsie Jana rozdział 13 wyraźnie mówi o obrazie, który stanie się motywem terroru antychrysta i absolutnego zwiedzenia! Kult madonny wypromuje obraz częstochowskiej madonny. Ponieważ zwyrodniały diabeł operuje najwyższą technologią nie zdziwię się jak obraz częstochowski zacznie mówić. Wiem, że to co pisze jest absolutnym idiotyzmem i nie ma w tym żadnego sensu. Jeśli spojrzymy na wiele faktów historycznych to też wydają się idiotyczne, ale się zdarzyły i dzisiaj się zdarzają.
Weźmy historyczne krucjaty, inkwizycja, palenia ludzi na stosie, krzyżowcy, hiszpańskie hordy okrętów wysłane przeciwko angielskiej królowej, hiszpańskie inkwizycje na Żydów i Arabów. Armada antychrysta zwyrodniałego Napoleona, Hitlera, Lenina, Stalina. Różnego rodzaju objawienia madonny Marii w różnych rejonach świata. Radio Maryja i wiele innych wydarzeń związanych z fałszywym kultem matki boskiej! Wałęsa gloryfikowany przez cały świat jako zbawca polski z fałszywą madonną w klapie marynarki! Tymczaem promuje antychrystyczny kult diabelskiej czarnej madonny!
Spójrz rozsądnie na katolicki bezsensowny kult madonny, gdzie po spowiedzi udziela się rozgrzeszenia jeśli zmówi się wielokrotnie modlitwę, tak zwaną zdrowaśkę. Dosłownie spełnia się polskie przysłowie! Gdzie diabeł nie może tam posyła babę! Wygląda, że kult matki boskiej jest trzecim antychrystem lub pośrednikiem objawienia się antychrysta!
Nie ma żadnej ideologii za która podaży większość świata. Podążą za nią żydowskie kobiety, podążą na nią muzułmanie, gdyż też mają w swoim koranie coś na ten temat! Podążą katoliccy pseudo chrześcijanie i wiele innych religii, które w odpowiedni sposób przygotuje zwyrodniały diabelski Mojżesz! Ideologia  fałszywej matki boskiej na obecne czasy jest doskonałą ideologią dla antychrysta!
Może kult fałszywej madonny będzie pośrednikiem przy użyciu najnowszej technologii  objawienia się antychrysta, którego wskaże już mówiący obraz częstochowskiej czarnej madonny!
Wiem, że pomyślisz że to głupie i nie możliwe! Ile głupich zdarzeń było w historii świata i jednak się wydarzyły i ludzie przyjęli różne głupoty jako dar jakiegoś boga!