Tekst jest ciągle poprawiany!
BEZ OBŁUDNA ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK DLA STWÓRCY!
Stwórca nasz jest Pierwowzorem Najdoskonalszej, Najświętszej Świadomości. W Zakodowanym programie Życia i Inteligencji Świadomość naszego Stwórcy jest największą Wartością Moralną oraz Największą Mądrością w oparciu o Miłość. Miłosierdzie i Szlachetność jest na pierwszym miejscu w Świadomości Wszechmogącego. Świadomość i Kod Wiecznego Życia naszego Stwórcy i Jego Zakodowana Nieograniczona Mądrość jest nie do pojęcia dla człowieka. Dla osób logicznie myślących Świadomość naszego Stwórcy działa jak Pierwowzór do naprawy uszkodzonej ludzkiej Duchowej Świadomości, która uległa zniekształceniu i zakłamaniu. Inaczej mówiąc zawieruszona uszkodzona Świadomość jest podobna do komputera, który przestał właściwie działać. W żargonie religijnym naprawę Świadomości nazywamy rozgrzeszeniem, które oczyszcza naszą świadomość z błędów, koszmarnych wspomnień i złego zachowania.
Brak wzoru czystej Świadomości naszego Stwórcy skazałby cały wszechświat na wieczne zatracenie. Wszechmogącego Świadomość jest lekarstwem na nasze często obłąkane tragiczne życie. Przykładem w naszym życiu jest niedomagający komputer. Znamy sytuacje kiedy komputer przestaje właściwie funkcjonować i trzeba oczyścić cały system, a czasem wgrać go na nowo, by prawidłowo działał. Wtedy potrzebujemy  oryginalny system programowy, by komputer stał się jak nowy. Resztę poprawek trzeba zaprogramować sobie samemu. Podobnie jest z naszym systemem Duchowej Świadomości, która musi zrozumieć najważniejszy argument, że bez Wszechmogącego Ojca Stworzyciela nie jesteśmy w stanie być doskonałymi, by żyć wiecznie!
Wiele zwyrodniałych świadomości próbowało i próbuje opanować cały wszechświat, by według ich mniemania wyeliminować rządy naszego Najświętszego Ojca Stworzyciela! Nie pozwólmy im na to! Dołączmy do Królestwa naszego Stwórcy i tam będziesz działał na rzecz Wiecznego Pokoju i Życia w całym wszechświecie! W związku z tym niech Twoja Świadomość zaakceptuje wolę naszego Stwórcy przyjmując bezkompromisowo nauki Jezusa Chrystusa. Twoim priorytetem obecnego życia jest przyjęcie Jezusa jako motyw dotarcia do Prawdy i wyzwolenia się spod jarzma i władzy zwyrodniałych synów Wszechmogącego, którzy manipulują naszym światem.
Nie lekceważmy Ojca Stworzyciela i mojego zaproszenia do nowej czystej wspaniałej przyszłości, którą przygotował nam Wszechmogący! Proszę przyjmij dar naszego Stwórcy którym jest naszym przewodnik Jezus Chrystus. Jest On wybrańcem i drogą do wspaniałej Twojej osobistej przyszłości!
Nie fascynuj się nowościami i nowymi wynalazkami, które ukazują się na świecie. Nowości ziemskie z pozycji Królestwa naszego Stwórcy są już antykami, gdyż obecna nowoczesność Ojca Stworzyciela jest wspanialsza i ciągle na lepsze się zmienia..
BEZ OBŁUDNA ŻYCZLIWOŚĆ i SZACUNEK DLA STWÓRCY!