Jeśli chcesz odsłuchaj w audio. "KLIKNIJ"
Tekst będzie uzupełniany i poprawiany....
NAJWAŻNIEJSZE BIBLIJNE SŁOWO!
Gdy rozpatruję swoje przesłania przychodzi chwila ciszy w której realia przemyśleń tworzą we mnie burzliwe pytania. Dlaczego ja je otrzymuję? Skąd pochodzą? Kto mi je przysyła? W ogóle jak to się dzieje, że gdy je spisuję odczuwam przyjemność? Dlaczego moje noce to jeden koszmar i czas pełen bólu i męki? Odpowiedzi na nurtujące mnie pytania nie otrzymuję!
Rozmyślając dochodzę do wniosku, że wszelkie przesłania biblijne i te które otrzymuje działają tylko na naszą wyobraźnię przez którą uwierzymy w nie lub nie. Najgorsze, że nie mam absolutnie żadnych dowodów, by je potwierdzić. W takim razie zachodzi pytanie do czego to wszystko ma nam służyć skoro nikt na nie nie reaguje i nie wierzy w nie! Jest jeden niepodważalny dowód, który ukazuje nam logiczną prawdę! W mojej wyobraźni jednym niepodważalnym dowodem jest Ewangelię Jana, którą nie zredagowała ziemska istota, choć napisał ją człowiek. Co ciekawe, że w Biblii przetrwało w nienaruszonej formie przez przeszło 2000 lat pewne słowo. Jest tam wyraz określający Syna Bożego jako Jednorodzony. Gdyby tego typu określenie wyszło z interpretacji człowieka napisałby po prostu Syn pierworodny co miałoby zupełnie inne znaczenie. Genialność oryginalnego określenia Syna jako Jednorodzony daje nam konkretne zrozumienie tej informacji, że Stwórca urodził tylko Jednego Syna. W wyobraźni naszej zaraz powstaje pewien niedosyt zrozumienia w którym od razu zadamy sobie pytanie; Skąd  my się wzięliśmy skoro zalicza się nas do rodziny naszego Stwórcy? W tym przypadku zadziałała moja logiczna wyobraźnia, która dała mi obraz całej prawdy. Sklonowanie naszych Duchowych Świadomości nastąpiło według swojej kolejności poczynając od Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy.
W dzisiejszych czasach komputeryzacji, łatwo daje się nam zrozumieć fakt klonowania i kopiowania. Często kopiujemy z oryginalnego źródła nie naruszając struktury jego. Jeśli kopiujemy lub klonujemy z kopii danego pliku nie szkodzimy w niczym oryginałowi.
Podobnie jest z naszymi Duchowymi Świadomościami które zamiast wgrywania w nośnik komputerowy są na zawsze wgrane w jakąś wieczną energie, która jest zarazem nośnikiem i niekończącą się mocą zasilania stając się życiem wiecznym.
Informacja o tym, że Stwórca zrodził z Siebie tylko Jednego Syna pojawiła się dokładnie w naszej cywilizacji. Czyżby ta największa tajemnica wszechświata była zachowana na wypadek zatracenia wiedzy o Stwórcy, by objawić obecnie w całym wszechświecie kim jest nasz Wszechmogący i Jego Jednorodzony Syn?
W żadnej mitologi, legendzie lub przesłaniu religijnym nigdy nie wspomniano o Jednorodzonym Synu, który jest złączony Duchowo ze swoim Ojcem.  Nie wspomniał o tym żaden Faraon, Budda, Mojżesz oraz żaden z jakichkolwiek proroków. Nie wspomniał o tym Mahomet twórca fałszywej mahometańskiej religii.
Wygląda na to, że ten Cudowny Fenomen i ogromną tajemnicę Stwórca zachował na czas kiedy zniszczone Jego Królestwo będzie na nowo się odbudowywało.
Te jedyne słowo - Jednorodzony stało się podstawą mojej wiary. Choć wiara moja stworzyła się tylko z wyobraźni, a jednak wyobraźnia przekonała mnie, że znalazłem Prawdziwego Ojca Stworzyciela. Znalazłem Wszechmogącego wraz z Jego Umiłowanym Jednorodzonym Synem w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa!
Wiara moja utrzymuje się choć zło atakuje mnie nieustannie, szczególnie w nocy, by zamącić mi czyste spojrzenie na przesłania, które otrzymałem.
Przychodząca wiedza na tematy religijne odbywa się u mnie nieustannie. Przychodzą również ataki zła, które niwelują je przez natychmiastową informację, że wszystko to się dzieje po to, by nasza chora Duchowa Świadomość uzdrawiała się.
Nasza Dusza karmiona kłamstwami przez miliardy lat straciła zaufanie do kogokolwiek i ciągle jest zastraszana przez złą energię. Dusza czyli Duchowa Świadomość ciągle potrzebuje arcymądrze objawionego oświecenia, mieszczące się w jej logice.
Żyjemy pośród zwyrodnialców, złodziei i morderców. W tym ziemskim bałaganie zalewani jesteśmy kłamstwami i wszelkimi teoriami odkryć jakiejś chorej logiki naukowców, która często odsuwa nas od prawdy, by wciągnąć nas w następne kłamstwa.
Trzeba bardzo dużo użyć wyobraźni żeby uwierzyć w moje przesłania, ponieważ nie pojawiają się w nich namacalne dowody. Być może po jakimś czasie zaczną się pojawiać jakieś doniesienia naukowe, które zaskoczy nas z dodatkiem olśniewających słów... A nie mówiłem że już ktoś o tym napisał. 
Cała nasza historia to miliardy, miliardów lat, albo jeszcze więcej aż w nieskończoność. Jednak i tak przez ten ogrom czasu w naszej wyobraźni nic się nam nie objawi, byśmy stali się genialnymi odkrywcami! Tylko Moc Mądrości naszego Ojca Stworzyciela w jakiś genialny sposób może spowodować olśnienie naszej wyobraźni, która w logiczny sposób naprowadzi nas na odkrycie prawdy.
Rozpatrywanie w naszych umysłach hipotetyczne pojęcia w świetle odkryć naukowych czasami są o wiele prostsze od tego co dzieje się w świecie duchowym, który nas otacza. My go nie rozumiemy i niestety nie widzimy. Co gorsze nawet je jesteśmy w stanie przymierzyć się do zrozumienia jak świat duchowy funkcjonuje, gdyż jakaś siła przeciwnej energii zbałamuci nas, a może nawet zabije. Jak możemy sobie wyobrazić działanie świata duchowego skoro go nie widzimy gdyż jest ogromnie skomplikowany. Jaki tam panuje system? Jak działania tam jakiś schemat rządzących. W jaki sposób w świecie duchowym ustala się plany gdzie będzie się miała wcielić Duchowa Świadomości w nowo urodzone ciało? Kto będzie czuwającą Duchową Świadomością nad  życiem nowej zreinkarnowanej istoty?
To fabryka ogromnych tajemnic, które tworzą genialny chaos byśmy czekali cierpliwie na los jakie wyznaczy nam przeznaczenie w nowym Królestwie naszego Stwórcy, które na naszych oczach tworzy się niedostrzegalnie.
Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20.
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;

Jeśli naprawdę szukasz swego Ojca Stworzyciela to znajdziesz Go tylko w Jezusie Chrystusie. Genialność objawienia Siebie przez naszego Stwórcę polega na tym, że nikt nie uczynił i nie powtórzy tego wydarzenia, by dwie Osoby świadczące o Sobie dało w naszych wyobrażeniach wiarę i prawdę, zdecydowawszy się na okropne męki i ukrzyżowanie!
Mnóstwo zwyrodnialców starało się i stara zniesławić naszego Stwórcę, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Ostateczne czasy to czas zwyrodnialców, którzy lekceważą poświęcenie Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, by została objawiona prawda, że świat ukrzyżował swego Stworzyciela, Wszechmogącego Króla wszechświata.
Biblia wielokrotnie upomina, że jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, dołączysz do Królestwa naszego Stwórcy. Jeśli nie uwierzysz sam skazujesz się na wieczną tułaczkę! Chyba tylko nierozsądna osoba nie powiąże Jezusa Chrystusa z tworzeniem się, a wręcz ustaleniem hierarchii  w nowym Królestwie naszego Wszechmogącego.
Według mnie oprócz na Ziemi nie egzystują już żadne cywilizacje. Wszystkie się zatraciły wskutek wzajemnych walk i niedoborów środków do życia. Nastał ich koniec i zarazem zaczął się początek kształtowania się nowego systemy życia w Królestwie naszego Stwórcy!